introduction

ELUCIDATE

verb | elu·ci·date | i-'lü-s?-?dat\
: to make (something that is hard to understand) clear or easy to understand

Merriam-Webster


Elucia Research & Consultancy is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau met als werkvelden economische ontwikkeling, beleidsprocessen en interorganisatorische samenwerking.

Elucia Research & Consultancy staat voor: inzicht | verrassend | creatief | samen | eerlijk | gedegen | betrouwbaar

brain

Strategie & onderzoek

Op het snijvlak van economie, bestuur en management. Specifieke expertise op het gebied van (regionale) economische ontwikkeling, innovatie, clusters, cluster governance, inter-institutionele samenwerking en beleidsprocessen.

conference

Intervisie / clustercoaching

Praktische hulp bij het navigeren van de dagelijkse clusterrealiteit. Slim, doelgericht doorvragen in combinatie met actuele kennis levert nieuwe inzichten op - direct toepasbaar, inspirerend en adaptief.

sign

Procesbegeleiding & faciliteren

Hulp bij het schakelen naar soft- en orgware: op zoek naar co-productie met synergie als sleutelwoord. Clustering als mensenwerk, continu tactisch handelen en schakelen.

key

Interactieve workshop / training

Meer leren over de 7 lessen voor clustersucces: civic entrepreneurs, persoonlijke nabijheid, clusteridentiteit, strategische intelligentie, institutioneel ondernemerschap, beleidshefboom en strategisch koppelen.

network

Cluster mapping

Clusterverbindingen in kaart brengen, met oog voor kansrijke functionele & cross-border clustersamenwerkingen. Op zoek naar een unieke, cluster-eigen waardepropositie.

mic

Lezing

Voor spraakmakende, scherpe betogen met veel interactie en een knipoog.

eye

Evaluaties

Snel, eerlijk en transparant feedback krijgen door de inzet van participatieve evaluatiemethoden.

conductor

Dagvoorzitter / gespreksleider

Meedenkend in de voorbereiding, invoelend en sturend op het juiste moment.

Economie071

We hebben Miranda ontmoet op een kennisbijeenkomst van Platform31. Miranda gaf hier een goede en overtuigende presentatie over cluster governance. Het was ons al snel duidelijk dat Miranda expert is op dit terrein en kennis goed weet om te zetten naar bruikbare adviezen. Wij hebben Miranda dan ook gevraagd te reflecteren op Economie071 en ons te adviseren op de doorontwikkeling van het netwerk.
Miranda heeft dit gedaan in de vorm van clustercoaching. De adviezen waren creatief, gaven telkens weer nieuwe inzichten en zorgden voor het nodige enthousiasme. Kortom, een geslaagde samenwerking!

Economie071
Thomas Verhagen

Voor ABN AMRO heeft Miranda in het Innovation Centre en Dialogues House een uitverkochte presentatie gegeven over Succesvolle Business Ecosystemen. Ze zorgde hierbij voor een buitengewoon levendige interactie met de aanwezige financial professionals, innovators, studenten en bestuurders. Inhoudelijk was de bijeenkomst ijzersterk en de aanwezigen gaven na afloop een bovengemiddeld goede beoordeling. Voor inhoudelijke kracht bij clusterversterking en levendige interactie met stakeholders raad ik Miranda van harte aan.

Thomas Verhagen Programmaleider ABN AMRO Innovation Centre
Jeroen den Uyl

Miranda is sinds 2011 als expert aan het Netwerk Campus- en Clusterontwikkeling verbonden. Al die tijd heeft zij deelnemers middels prikkelend commentaar aan het denken gezet én van praktische adviezen voorzien. Haar frisse en verrassende kijk op clusterversterking als een organisatorische uitdaging is een aanwinst voor een ieder die van zijn/haar cluster een succes wil maken.

Jeroen den Uyl Partner Twijnstra Gudde
Marloes Hoogerbrugge

Miranda en ik hebben intensief samengewerkt aan de praktijkpublicatie ‘Cluster Governance’. Voor deze publicatie heeft Miranda wetenschappelijk onderzoek ‘vertaald’ naar praktische lessen voor de stedelijke en regionale praktijk. Ze heeft laten zien dat ze zowel de taal van de wetenschap als de (beleids)praktijk spreekt. Haar inzichten zijn niet alleen interessant voor de drie clusters die zij voor haar proefschrift heeft geanalyseerd en geobserveerd, maar ook voor andere clusters in Nederland.

Marloes Hoogerbrugge Onderzoeker TU Delft/Projectleider Platform31
Sven Steps

Via de Radboud Universiteit kwam ik terecht bij Miranda. We hebben samengewerkt in het kader van het Mundus NEXT Café waar Miranda als gespreksleider zou gaan fungeren. Tijdens de voorbereiding hebben Miranda en ik intensief contact gehad over hoe we de avond het beste vorm konden geven. Daarbij kwam zij met veel input waar wij mee aan de slag konden. Ook toen - daags voor het event - onverhoopt wat mis ging, was Miranda daar om mee te denken en vooral oplossingen aan te dragen. Tijdens de avond zelf was duidelijk merkbaar dat Miranda zich had ingelezen en goed was voorbereid; dit was een positieve toevoeging aan de avond zelf. Haar bijdrage als gespreksleider tijdens de avond zelf werd door de aanwezigen als zeer positief beoordeeld.

Sven Steps Voorzitter Mundus NEXT